search
top

Wizerunek rodzimego rolnictwa

Poszczególne sfery gospodarki możemy analizować na wiele sposobów i tak samo jest w kwestii rolnictwa. Przede wszystkim widzimy spore www.lift-olsztyn.pl, a także znaczną liczbę ludzi, których źródłem budżetu pozostaje rolnictwo. W kwestii gleb, Polska to głównie ziemie średniej i słabej jakości, zaś przemysłowe środki produkcji są tu stosowane w umiarkowanej porcji. Niemniej jednak mimo tych nie do końca korzystnych realiów, Polska jest istotnym producentem licznych wyrobów rolnych oraz zwierzęcych, z jednej strony na skalę Europy, jednak również całego globu.
Nasza ojczyzna zyskała sławę w produkcji truskawek, jak również kalafiorów i porzeczek. Niebywałą przewagą rodzimego rolnictwa jest utrzymanie wysokiej bioróżnorodności siedlisk oraz pejzaży, a co więcej dość popularne wykorzystanie metod tradycyjnych. Zwłaszcza małe gospodarstwa dalej w większości produkują na własny użytek, a na sprzedaż idzie tylko ewentualna nadwyżka. Zależnie od warunków przyrodniczych, a także tradycji rolnych w określonych obszarach nastąpiła różnoraka specjalizacja produkcji i w ten sposób Polska północno-wschodnia i centrum to głównie ziemniaki, natomiast na pozostałym obszarze panują raczej sady oraz plantacje owoców jagodowych. Wizerunek rodzimego rolnictwa sukcesywnie przeobraża się w wyniku dostępności dopłat bezpośrednich oraz pieniędzy z funduszy strukturalnych. To też dzięki nim postępuje automatyzacja prac rolniczych, a rentowność wybranych gospodarstw ewidentnie polepsza się.

Comments are closed.

top